FG godkjenning

Godkjenningsbevis

Track Norge er et FG-godkjent foretak

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) har som formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak. FG er en del av Finans Norge og setter strenge krav til godkjente foretak. Et FG godkjent søke- og gjenfinningssystem gir deg som kunde trygghet for at vårt system og våre produkter er kontrollert, godkjent og av høyeste kvalitet. Vi i Track Norge arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre produkter med kunden i fokus.
For mer informasjon om FG og regelverk, se www.fgsikring.no

Søk og gjenfinning - Alarmsentral

Våre FG abonnement dekker kravene FG stiller når det kommer til søk og gjenfinning. Dette betyr at våre FG abonnement inkluderer alle utgifter i forbindelse med søk etter stjålne objekter i inntil 12 timer. Søk som varer over 12 timer skal avtales med kunde og forsikringsselskap. Abonnementet dekker også alle utgifter i forbindelse med verifisering av Trackeren når den er funnet, og vi gir beskjed til ditt forsikringsselskap og direkte til politiet. For å komme i kontakt med vår operasjonssentral eller vårt utrykningsapparat, ta kontakt på telefon 91 35 65 62.

Utrykning ved søk

Vi er stolte over å ha Viking Redningstjeneste som vår samarbeidspartner. Viking ble stiftet allerede på midten av 50-tallet. De har nesten 60 års erfaring i veihjelp og nødhjelpsoperasjoner og er Norges største assistanseselskap. Viking tilbyr bistand til alle typer kjøretøy, fra motorsykler til tunge lastebiler. Bare i Norge hjelpe de flere tusen bilister hver uke, og de er i tillegg etablert i både Sverige og Danmark. For våre kunder vil det bety at dere kan være trygge dersom uhellet er ute, uansett når eller hvor uhellet oppstår.